TIN MỚI NHẤT
IPF Japan 2023
Thời gian: 28/11~02/12/2023
Địa điểm: Makuhari Messe
Số gian hàng: 60803
Hanoi Plas 2023
Thời gian: 08/06~11/06/2023
Địa điểm: I.C.E Hà Nội
Số gian hàng: A306
Vietnam Plas 2022
Thời gian: 23/11~26/11/2023
Địa điểm: SECC, TP. HCM
Số gian hàng: A674
*