THƯƠNG MẠI
Tìm Mua
Chúng tôi tìm kiếm phế liệu nhựa, cái xay, nghiền nhựa, cục và phế từ nhựa nguyên sinh của PCR và PIR từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu. Nếu bạn có phế liệu thô có thể được cung cấp trong một thời gian dài, vui lòng liên hệ với chúng tôi!
PVC pellet
PVC pellet
nội dung:
gray, pipe grade
monthly demand 50~100mt
TPO regrind
TPO regrind
nội dung:
black, automotive parts
monthly demand 25~50mt
PVC regrind
PVC regrind
nội dung:
gray, monthly demand 50~100mt
PP home appliances repro. pellet
PP home appliances repro. pellet
nội dung:
gray / variegated, MFR above 25, impact above 6, monthly demand 50~100mt
PP+GF regrind
PP+GF regrind
nội dung:
black, automotive parts(scrap before consumption),home appliances(scrap after consumption), we hope glass fiber content above 20~30%, monthly demand 50~100mt
PP pellet
PP pellet
nội dung:
long-term procurement for PP off grade, second line, HOMO, RANDOM, BLOCK, injection grade, extrusion grade. We can submit a bid.
PLA pellet
PLA pellet
nội dung:
long-term procurement for PLA virgin material , off grade, second line, injection grade, extrusion grade. We can submit a bid for off grade.
OPP roll
nội dung:
with printing is available, must be pure OPP without PE or other composite material, aluminum, monthly demand 50~100mt
PP flexible container bag press
PP flexible container bag press
nội dung:
variegated is available, clean level A~C, monthly demand 50~100mt