PHÒNG LAB NHỰA
Kỷ Thuật Kiểm Tra
Danh sách kỹ thuật kiểm tra
Nếu bạn là nhà máy sản xuất hạt nhựa, chúng tôi cũng nhận hoa hồng kiểm tra tính chất vật lý của hạt nhựa, nhựa phế, nghiền nhựa, đồng thời cung cấp Bảng thông số kỹ thuật(TDS). Tiêu chuẩn có hai loại thông số kỹ thuật thử nghiệm: ISO và ASTM. Các hạng mục bao gồm bền kéo, uốn, nén, độ dai va đập, chỉ số dòng chảy, mật độ, độ cứng, hàm lượng tro, độ ẩm…
Thí nghiệm Tiêu chuẩn Mẫu thử đơn vị
Sự giãn dài ISO 527 10mm*4mm*172mm MPa
Sức bền uốn ISO 178 10mm*4mm*107mm MPa
Sức bền va đập ISO 180 8mm*4mm*80mm KJ/m2
Chỉ số dòng chảy ISO 1133 20g hạt g/10min
Trọng lượng riêng ISO 1183 chiều rộng<30mm
độ dày <10mm
g/cm3
Độ cứng ISO 868 chiều rộng<30mm
độ dày <10mm
Shore D / Shore A
Hàm lượng tro ISO 3451 10g hạt %
Độ ẩm ASTM D6980 hơn 10g hạt %
Bảng thông số kỹ thuật(TDS)
Sau khi thử nghiệm các đặc tính vật lý, chúng tôi cung cấp hai loại bảng dữ liệu kỹ thuật, ISO và ASTM, có thể tham khảo theo nhu cầu. Vui lòng tham khảo hình bên dưới.
Chuẩn bị mẫu thử
Mẫu được chuẩn bị bằng phương pháp đúc hoặc đùn. Mẫu thử cũng phải phù hợp theo tiêu chuẩn và phải đảm bảo bề mặt của mẫu thử không được rạn nứt, xước…Ngoài ra, độ nhẵn của bề mặt mẫu thử cũng thể hiện chất lượng của nhựa tái sinh.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thử nghiệm thuộc tính vật lý, vui lòng nhấp vào nút bên dưới.
LIÊN HỆ